C.C ” Koketa” Jr. Gamarra 936  TDA103, primer piso.

Lunes a Sábado:
9:30am – 7:30pm

Domingos:
10:00am – 5:00pm

C.C “Moda Center”, Jr. Gamarra 499, TDA 019 semi sótano.

Lunes a Sábado:
9:30am – 7:30pm

Domingos:
10:00am – 5:00pm

C.C “Kristales”, Jr. Gamarra 1095, TDA 006, primer sotano.

Lunes a Sábado:
9:30am – 7:30pm

Domingos:
10:00am – 5:00pm

C.C “San Pedro”, Jr. Gamarra 1160, TDA 102.

Lunes a Sábado:
9:30am – 7:30pm

Domingos:
10:00am – 5:00pm

C.C “El Encanto” Jr. Gamarra 460, tienda 108, 1er sótano

Lunes a Sábado:
9:30am – 7:30pm

Domingos:
10:00am – 5:00pm

C.C “El Paraíso “ Jr. Sebastian Barranca 1552

Lunes a Sábado:
9:30am – 7:30pm

Domingos:
10:00am – 5:00pm

C.C Gama Moda Plaza, Gamarra 1289 TDA

Lunes a Sábado:
9:30am – 7:30pm

Domingos:
10:00am – 5:00pm